Правові нововведення та законодавчі ініціативи для громадського сектору

ГРОМАДСЬКИЙ ХАБ
Ефективно працювати з краудфандинговими платформами
Кабмін рекомендує органам місцевого самоврядування створювати молодіжні центри та затверджує їхні типові статути. Молодіжні центри вирішуватимуть питання соціального становлення та розвитку молоді – сприятимуть її соціалізації та самореалізації, всебічному розвитку та реалізації її творчого потенціалу, працевлаштуванню, підприємництву та розвитку
волонтерства.
Аналіз періоду кінець грудня 2017 – перший тиждень січня 2018:

1. Зареєстровані законопроекти:

Проект Закону щодо присвоєння офіційної електронної адреси під час державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

((http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=63226)
Кабмін пропонує під час державної реєстрації зазначених суб'єктів присвоювати їм офіційні електронні адреси. Так, у раз прийняття законопроекту, листи, надіслані на офіційну електронну адресу суб'єкта, вважатимуться такими, що надіслані офіційно, та не потребуватимуть додаткового документального підтвердження.

Проект Закону про публічні консультації

(http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/ webproc4_1?pf3511=63237)
Кабмін пропонує встановити стандарти участі громадськості та врахування її інтересів та потреб під час розроблення та прийняття рішень суб'єктів владних
повноважень через проведення публічних консультацій. Зокрема, у разі прийняття законопроекту, суб'єкти владних повноважень будуть зобов'язані забезпечувати проведення у визначеному порядку публічних консультацій на всіх етапах формування державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки проекту акту.

2. Прийняті Кабміном акти:

Постанова про затвердження типових положень про молодіжний центр та про експертну раду при молодіжному центрі»

(https://www.kmu.gov.ua/ua/ npas/pro-zatverdzhennya- tipovih-polozhen- pro-molodizhnij)

Кабмін рекомендує органам місцевого самоврядування створювати молодіжні центри та затверджує їхні типові статути. Молодіжні центри вирішуватимуть питання соціального становлення та розвитку молоді – сприятимуть її соціалізації та самореалізації, всебічному розвитку та реалізації її творчого потенціалу, працевлаштуванню, підприємництву та розвитку
волонтерства.
Made on
Tilda