Громадський Хаб представляє
"Сім'ї Народного Тилу"
Партнер Громадського Хабу
English below

Робота «Народного тилу» з дітьми загиблих почалася ще навесні 2015 року. Почалася з кількох посилок з одягом, фломастерами, книжками. Це сталося через те, що у волонтерів, які з початку війни допомагали військовим, просто забракло сил не помічати дітей тих, хто не повернувся. Нехай це пафосно і шаблонно звучить – але коли батьки віддали життя за спільне мирне майбутнє усієї країни, то і про їхніх дітей треба дбати спільно.

Це прагнення з «Народним тилом» розділяло все більше людей. Так, напередодні новорічних свят допомагали з подарунками вже сотні чарівників, зокрема талановиті Олеся Жураковська, Віталіна Біблів, Катруся Вітвіцька, Ольга Навроцька і багато інших.
Поступово проект підійшов до літа 2016 року, з'явився спонсор, що виділив гроші на відпочинок відчутної кількості діток і мам у Болгарії. У процесі роботи стало ясно, що дівчатка та хлопчики знову посміхатимуться тоді, коли бачитимуть усміхнених мам. Тобто, першочергова задача – допомогти саме удовам підвестися на ноги і знову хотіти чогось від життя.

Таким чином, сьогодні «Діти» перетворилися на "Сім'ї Народного Тилу". Ідейний натхненник проекту, психолог Світлана Бахвалова неофіційно називає його "Щаслива мама - щасливі діти". Під її безпосереднім керівництвом і завдяки залученню спонсорських коштів вже більше 850 дітей і мам відпочили у Болгарії та українських Карпатах, знайшли моральну підтримку, відкрили в собі сили до творчості й навіть до започаткування власного бізнесу. Все це стало можливим завдяки спільним зусиллям Народного Тилу, Громадського Хабу (Громадський Хаб), авіаперевізника "WINDROSE airlines" , компанії "Нова пошта", тощо.

На жаль, дружин та дітей загиблих військових стає все більше. Вони потребують нашої з вами підтримки та уваги. Постійно, щодня.
Ми вже плануємо велику, творчу, освітню програму для 150 людей народного тилу на прийдешні новорічні свята, долучайтесь до доброї та шляхетної справи!

Слава Україні!
Героям слава!

МБФ ГРОМАДСЬКИЙ ХАБ БО
МФО 300711
ЄДРПОУ/ДРФО 41343575 в ПАТ КБ "ПРИВАТ БАНК"
р/р 26001052606586 (Поточний рахунок) - UAH (українська гривня)

Власний рахунок Світлана Бахвалової - керівник проекту
р/р 4149497856861796The work of The People's Rear with children of the fallen soldiers began in spring, 2015. It began with several donations of clothing, marker pens and books. It all has started because volunteers who've been helping the military since the beginning of the war simply didn't have the strength to ignore the children of those who hadn't made it back home. It may sound pitiful, but when we see that people have given their lives for the peaceful future of the whole country, we believe that their children should be taken care of by the whole country as well.
More and more people have been joining The People's Rear in the desire to help. So, right before the Christmas holidays, hundreds of fairies had been helping with presents. Those fairies appeared to be talented Olesya Zhurahovskaya, Vitalina Bybliv, Katrusya Vytvitskaya, Olga Navrotska and many others.
Step by step, the project was prepared for the summer of 2016. By that time there was a sponsor, who allocated money for a vacation of a significant number of children with their mothers in Bulgaria. In the process of the project it got clear that girls and boys would smile again when they saw smiles on the faces of their moms. In other words, the main priority is to return widows back to life as well as to bring their desire for living back.
In such a way, today "Children" have been transformed into Families of the People's Rear. The ideological inspirer of the project, psychologist Svetlana Bakhvalova gives this project an unofficial name "Happy mother - happy children". Under her managing the project and thanks to the sponsored funds, more than 850 children together with their moms had an opportunity to rest in Bulgaria and the Ukrainian Carpathians. During that time all of them have found moral support, discovered their desire for creativity and they have also found out how to launch their own business. All this was brought to life by the joint efforts of The People's Rear, Civic Hub, air carriers Wind Rose, Nova Poshta, and others.
Unfortunately, the number of wives and children of the dead soldiers is increasing. They need our joint support and attention. Constantly, literally every day.
We are already planning a great, creative and educational program for 150 people from the people's rear during the upcoming Christmas holidays. Join a good and noble deed!
Glory to Ukraine!
Glory to heroes!

International Charitable Foundation CIVIC HUB CF
EDRPOU / DRFO 41343575 in PJSC CB "PRIVAT BANK", 1D Hrushevskoho str., Kyiv, 01001, Ukraine
s/a 26001052612075 (Current Account) - EUR (Euro)
Bank SWIFT Code PBANU2X
IBAN Code UA343007110000026001052612075
Account in the correspondent bank 400886700401
SWIFT-code of the correspondent bank COBADEFF
Correspondent bank Commerzbank AG, Frankfurt am Malm, Germany

EDRPOU / DRFO 41343575 in PJSC CB "PRIVAT BANK", 1D Hrushevskoho str., Kyiv, 01001, Ukraine
s/a 6005052609404 (Current Account) - USD (US Dollar)
Account in the correspondent bank 001-1-000080
SWIFT-code of the correspondent bank CHASU33
Correspondent bank JP Morgan Chase Bank, New York, USA
or
Account in the correspondent bank 890-0085-754
SWIFT-code of the correspondent bank IRVT US 3N
Correspondent bank The Bank of New York Mellon, New York, USA
Made on
Tilda