Громадський Хаб
Фандрейзинг
допомога в залученні коштів
1. Проведення аналізу (ассессмент) Організації

Для того щоб ефективно надати допомогу вашій організації, фахівці Громадського Хабу проведуть ассессмент - оцінку рівня організаційного розвитку і відповідність до стандартів та місії потенційного донора.

Порядок роботи:
Фахівець здійснює моніторинговий візит до офісу Організації. Зокрема досліджуються такі питання:

 • розподіл функцій, повноважень та відповідальності на кожному рівні управління;
 • истема звітності та моніторингу діяльності з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації про результати;
 • процедури та заходи щодо забезпечення збереження фінансових та матеріальних ресурсів;
 • тощо.

Ви отримуєте:
- висновок (1) з поясненнями та рекомендаціями щодо стану Організації на момент візиту, опис можливостей (2) для сталого розвитку (Sustainable development) та умови (3) співпраці з Громадськім Хабом.

2. Пошук конкурсів на гранти
Громадський Хаб здійснює пошук можливостей для отримання грантів і підбирає грантодавця, чия місія і завдання найбільше відповідає профілю діяльності вашої організації.

Ви отримуєте:

- детальний план подачі заявок на отримання грантів з ключовими грантодавцями (1), їх тематичні області (2), максимальні бюджети (3) і терміни подачі (4) заявок. Цей документ допоможе не пропустити наступний тендер, а керівництву - повністю контролювати процес.

3. Реєстрація та отримання відповідних кодів у міжнародних реєстрах
Для отримання фінансування окремі донори вимагають реєстрацію у відповідних реєстрах; також існує велика кількість каталогів, внесення до яких сприяє публічності та верифікації благодійних та громадських організацій.

Зокрема, для отримання фінансування від уряду США, всі організації мають одержати код DUNS і зареєструватися в системі Sam.gov на сайті: https://www.sam.gov.

- DUNS Number (Data Universal Numbering System),
- CAGE/NCAGE Code (Commercial and Governmental Entity (CAGE),
- System for Award Management (SAM)

Ви отримуєте:
- відповідні реєстраційні коди.

4. Індивідуальні консультації
При плануванні фандрейзингової стратегії вашої організації чи на будь-якому іншому етапі планування або діяльності можуть виникнути окремі питання, на які зможуть відповісти наші фахівці чи залучені експерти. Наші експерти критично оцінять ваш проектний документ і дадуть пораду щодо того, як завдання можуть бути впроваджені в дизайні проекту на отримання гранту і його реалізацію.
Ми пропонуємо індивідуальні консультації з оцінки участі вашої організації в грантовому конкурсі, а також поділимося нашими експертними думками щодо ваших попередніх проектних пропозицій, які не отримали фінансування, щоб ви були більш успішні у майбутньому.
Також ви можете замовити експертний висновок. За додатковою домовленістю ми можемо провести незалежну експертизу кількох проектних пропозицій на здобуття грантів, поданих за певний проміжок часу.

Ви отримуєте:
- письмову або усну консультацію в залежності від складності та з урахуванням конфіденційності.

5. Сприяння в написанні заявок на отримання грантів
Ми допоможемо написати проектну пропозицію до міжнародного або приватного фонду, підготуємо лист-запит з короткою анотацією проекту. Ми, в координації з вами, розробимо бюджети аби впевнитися, що витрати на персонал і офіс включені, вартість на проведення ключових заходів обґрунтована і відповідає ринковим цінам, тощо.
Фахівець Хабу дасть вам поради та рекомендації для посилення виграшних сторін вашої заявки на грант.

Ви отримуєте:
- перелік потенційних донорів за відповідним напрямком діяльності Організації
- файл у форматі та за умовами донора з повним текстом проектної частини заявки на грант у відповідності з усіма вимогами конкурсу. У підсумковому тексті обов'язково входить описова частина проекту та бюджет з коментарями і розрахунками.

6. Підготовка короткого опису (Executive Summary) діяльності та проекту
Короткий опис діяльності вашої організації та відповідного проекту. Структура Summary в цілому відповідає структурі грантової заявки .

Ви отримуєте:
- опис діяльності вашої організації (обсягом не більше чотирьох сторінок).

7. Підготовка листів-запитів до потенційних донорів
Лист-заявка (a letter of proposal) або лист-запит (a letter of inquiry).

Лист-запит надсилається донору з метою пояснення вибору даного фонду, аргументації необхідності реалізації проекту, відповідності його вимогам та меті програми, яку спонсорує донор, з метою дізнатися, чи зацікавлений донор поданою пропозицією для представлення повної заявки.

Ви отримуєте:
- лист (обсягом не більше 5 сторінок).

8. Розробка фандрейзингової стратегії Організації
Допомога у розробці власної фандрейзингової стратегії, стратегічне планування бюджету вашої організації.
Ви отримаєте експертні знання та методики щодо шляхів залучення ресурсів для забезпечення діяльності організації, переваги та недоліки кожного з джерел фінансування. Основні тенденції пошуку фінансових ресурсів для реалізації місії організації, вплив результатів попередньої діяльності НДО на ефективність фандрейзингу. Етичні питання фандрейзингу, збереження незалежності НДО при отриманні фінансової допомоги ззовні. Зв'язок фандрейзингу з загальною стратегію організації та коригування поточних планів з урахуванням фактору ризику.
Системний підхід до пошуку фінансування та роботи з потенційними та наявними спонсорами, соціально відповідальними компаніями та краудфандинговими платформами.

Ви отримаєте:
- інструменти та сервіси, які дозволять вашій організації швидко та якісно залучати ресурси для своїх проектів, дотримуючись принципів вашої фандрейзингової стратегії та не витрачаючи дарма власних сил та часу.

- готову фандрейзингову стратегію організації, розуміння ефективної роботи зі спонсорами, соціально відповідальними компаніями та краудфандинговими платформами, бачення того, як взаємовигідно співпрацювати зі спонсорами та донорами. Також ви проаналізуєте власний досвід фандрейзингу та помилки, яких можливо припускались раніше.

9. Консультування та аналітика, SWOT-аналіз
Метою проведення SWOT-аналізу є визначення і узагальнення слабких та сильних сторін, можливостей та загроз організації. В свою чергу, це дає можливість правильно розставити пріоритети та спрямувати зусилля на усунення слабких і посилення сильних сторін.

S (Strength) - оцінка сильних сторін;
W (Weаkness) - оцінка слабких сторін, які чинять перепони;
О (Opportunities) - оцінка можливостей – це врахування факторів, які за певних умов можуть стати сильними сторонами;
T (Threats) - оцінка загроз - це врахування факторів, які в перспективі можуть стати слабкими сторонами.

Громадський Хаб допомагає провести аналіз проблем за допомогою модерації дискусії серед зацікавлених сторін та експертів. Аналіз результатів служить для формулювання заходів, необхідних для вирішення проблем, виявлених в ході попереднього аналізу. Для представників зацікавлених сторін моделюється ситуація, в якій проблеми вже вирішені, щоб оцінити пропоновані заходи проекту на здатність досягти результатів в довгостроковій перспективі.

Таблиця 1 - SWOT-аналіз
позитивні фактори негативні фактори
Внутрішнє середовище
Сильні сторони - Strengths (характеристики колективу або проекту, що є перевагами перед іншими)
Можливості - Opportunities (Зовнішні потенційні можливості, тобто чинники, які можуть допомогти досягти мети)
Зовнішнє середовище
Слабкі сторони - Weaknesses (характеристики, що ослабляють Організацію або проект)
Загрози - Threats (зовнішні потенційні загрози, тобто чинники, які можуть стати перешкодою на шляху досягнення мети)

Ви отримуєте:
- висновок з поясненнями процедури аналізу.

Модерування факторного аналізу (PESTLE аналіз)

Модерування факторного аналізу (PESTLE аналіз) серед експертів і розробників проекту. Аналіз виконується, щоб виявити фактори, які можуть вплинути на ваш проект і є інструментом ризик-менеджменту.

Ризики, які піддаються вивченню: P\L - Political \ Legal - політико-правові, E - Economic - економічні, S - Sociocultural - соціокультурні, T - Technological forces - технологічні фактори, E - Ecological - екологічні фактори.

Крім своєї функції управління ризиками, аналіз PESTLE є однією з вимог донорів при заповненні заявок на отримання Гранта і фінансування, наприклад Європейської комісії.

Таблиця 2 - PESTLE-аналіз.

Політика | Право

1. Урядова стабільність
2. Зміни законодавства
3. Державний вплив на сектори з часткою державної власності
4. Державне регулювання конкуренції в галузі
5. Податкова політика

Економіка
1. Загальна характеристика економічної ситуації (підйом, стабілізація, спад)
2. Курс національної валюти й ставка рефінансування
3. Рівень інфляції
4. Рівень безробіття
5. Ціни на ресурси

Соціум
1. Демографічні зміни
2. Зміна структури доходів
3. Ставлення до питань праці й відпочинку
4. Соціальна мобільність (Вимушене переселення, міграція, еміграція, інше)
5. Соціальна активність

Технологія | Екологія
1. Державна технічна політика
2. Значущі тенденції в галузі інноваційних рішень та досліджень (Research and Development)
3. Нові продукти (швидкість відновлення й освоєння нових технологій)
4. Нові патенти та ліцензії
5. Вплив на екологічне середовище

Ви отримуєте:
- висновок з поясненнями процедури аналізу.

Модерування ситуаційного аналізу «Дерево проблем»
Модерування ситуаційного аналізу серед експертів і розробників проектів.
«Дерево проблем» - це інструмент аналізу, що використовують провідні агентства з розвитку, щоб оцінити поточну ситуацію навколо основної проблеми. Використовуючи принцип причини і наслідків. Даний метод виявляє передумови, які призвели до даної проблеми. Дизайн хорошого проекту на здобуття грантів включає заходи, спрямовані на усунення причин, які викликали основну проблему, і здатні дати відчутні результати. Інструмент «Дерево проблем» увійшов в широку практику для проектування програм на національному, регіональному та міжрегіональному рівні.

Порядок роботи та методика:
Діагностика проблеми (ідентифікація) - складний процес, який виконується в кілька етапів:

1. Усвідомлення і встановлення симптомів ускладнень або можливостей
2. Збір та аналіз зовнішньої і внутрішньої інформації
3. Виділення релевантної інформації. Це виділення даних, що відносяться до існуючої проблеми, мети, періоду часу і т.д.
4. Виявлення причин виникнення проблеми, аналіз основної.
5. Опис проблеми за допомогою відповідей на питання, що дозволяють виявити основні причини подій, що відбулися: хто, що, коли, де, чому, яким чином, скільки (англійське скорочення даного етапу - 5W2H). Результатом даного етапу є докладні відповіді на наступні питання:

наскільки сильний стан нестійкості, в якому опинилася організація;
 • коли це відбулося;
 • де це сталося;
 • як це відбулося;
 • з ким це сталося;
 • наскільки оперативно слід усунути проблему;
 • в чому полягають причинно-наслідкові зв'язки;
 • які дії призвели до небажаних результатів.

6. Аналіз проблеми. Результатом даного етапу діагностики є з'ясування типу проблеми.
Чотири типи проблем (по Пітеру Друкеру):
• типові;
• типові по суті, але унікальні для даної організації;
• унікальні;
• нові типові.

Основні методи аналізу проблем - графічні. Побудова: дерево проблем, дерево цілей і завдань, дерево рішень, профіль причин і структурна діаграма.

Ви отримуєте:
- висновок з поясненнями методики аналізу.

Оцінка потреб цільових груп
Оцінка потреб спрямована на збір або оновлення інформації про потреби. Це дозволяє сформувати необхідну фактичну базу, щоб спроектувати програму. Ми проводимо консультації з різними організаціями та цільовими групами або проводимо дослідження на репрезентативній вибірці потенційних бенефіціарів, залежно від обраного методу дослідження.

Етапи проведення оцінки:

Допроектна оцінка - оцінка потреб громади, специфічні моделі поведінки, культурні особливості громади, побудова стосунків з представниками громади та зацікавленими сторонами.

Проведення моніторингу процесу - збір даних щодо характеристик населення, яке отримує послуги, а також видів надаваних послуг і того, як часто вони надаються. Типи ресурсів, використовуваних для надання послуг.

Оцінка процесу впровадження
Ви отримуєте:
- висновок з поясненнями процедури та методу дослідження.

Проведення аналізу зацікавлених сторін
Ефективне планування стратегії втілення проектів та програм включає аналіз зацікавлених сторін. Громадський Хаб проаналізує пріоритети, стратегії і політику зацікавлених сторін проекту на отримання гранту і визначить основних учасників проекту. Ґрунтуючись на результатах збору вторинних даних, ми разом з вами розглянемо можливе партнерство з урядами, місцевими або міжнародними організаціями, щоб зміцнити потенціал вашої програми.
Аналіз зацікавлених сторін варто проводити на кожному етапі розроблення та реалізації стратегічного плану втілення вашого проекту.
На підготовчому етапі метою проведення аналізу є попереднє визначення основних зацікавлених сторін. Зокрема, визначають найвпливовіших з них та приймають рішення щодо шляхів залучення їх до подальших етапів розроблення стратегії.
Результатом аналізу має бути список зацікавлених сторін із зазначенням важливості та типу залучення їх до процесу розроблення стратегії.

Ви отримуєте:
- висновок з поясненнями.

10. Проведення кампанії зі збору коштів методом краудфандингу
Краудфандинг - це особливий вид фінансування за допомогою збору коштів на реалізацію будь-якого проекту через інтернет-платформи. Крім інструменту для збору коштів, краудфандинг також виступає інструментом для аналізу попиту на створюваний продукт, а також інструментом для піару.

Ви отримуєте:

- опис вашого проекту, або мультимедіа продукт мотивуючий до залучення, або розміщення на одній з краудфандингових платформ. PR-підтримку. Адресна розсилка листів тощо.

11. Розробка проектної пропозиції
Робота проводиться в тісній взаємодії із замовником. На кожному етапі задається багато уточнювальних питань. Заявка пишеться частинами, які висилаються по мірі написання для уточнення / затвердження.

Інформація, яку необхідно з'ясувати для початку роботи над Вашою заявкою:

1. Повний пакет копій установчих документів та контактні дані, іншу необхідну інформацію
2. Документи конкурсу: Положення, Форма заявки
3. Ідея проекту своїми словами та заплановані активності
4. Інше у відповідності до ідеї, умов конкурсу чи вимог донора

Основні розділи проектної частини заявки:

• Назва проекту;
• Постановка проблеми;
• Цілі і завдання проекту;
• Визначення цільової аудиторії проекту;
• Методи реалізації проекту;
• SWOT-аналіз проекту;
• Визначення потенційних партнерів;
• Побудова логічної матриці проекту;
• Робочий план (по Гранту) реалізації проекту;
• PR-план проекту;
• Бюджетування проекту;
• Розробка індикаторів проекту;
• Опис методології моніторингу та оцінки;

Важливо: ми надамо технічну підтримку щодо впровадження підходу, заснованого на правах людини, враховуючи впровадження Цілей сталого розвитку (ЦСР).

Ви отримуєте:
- повну проектну пропозицію на грант у відповідності з усіма вимогами конкурсу.

12. Супровід (моніторинг та оцінка) в межах проекту

Моніторинг це регулярне відстеження ключових елементів роботи програми чи проекту та очікуваних наслідків. Тут вивчається інформація за результатами обліку та опитувань як загального населення, так і клієнтів.
Моніторинг процесу це регулярний збір інформації про усі аспекти проекту або програми з метою перевірки розвитку діяльності в рамках проекту. Такий моніторинг надає інформацію для планування та зворотнього зв'язку щодо проекту для донорських організацій виконавців та цільових груп проекту.
Оцінка процесу це один з видів оцінки, що зосереджується на впровадженні програми і використовує якісні методи для опису програмної діяльності та того, як її сприймають, особливо на початковому етапі і стадії реалізації програми. Ця оцінка може також використовувати певні кількісні підходи, наприклад дослідження рівня задоволення потреб послугами що надаються НУО. Крім того, така оцінка здатна забезпечити розуміння культурного, соціально політичного, правового та економічного середовища, що впливає на програму.

13. Процедура закриття проекту
Закриття проекту - це процес офіційного завершення всіх операцій проекту, відповідно до політик і процедур залучених Сторін. При закритті проекту відповідальний менеджер розглядає всю попередню інформацію, отриману під час закриття попередніх фаз, що дозволяє упевнитися в тому, що всі роботи по проекту завершені, і проект досяг своїх цілей. Так як зміст та індикатори проекту визначені планом проектом та викладені в Угоді, менеджер проекту робить аналіз зобов'язань, щоб упевнитися, що проект фактично завершено, перед тим як формально констатувати це.

Закриття проекту може бути здійснено також достроково, до остаточного виконання всіх операцій. У цьому випадку процес завершення проекту також включає процедури, що досліджують і документують причини зроблених дій, оцінює ризики та можливі порушення умов Угод.
Остаточний варіант підсумкового звіту (наратив та фінансовий звіт) надається учасникам і стейкхолдерам проекту.

Завершальні операції спрямовані на підвищення ефективності наступних проектів, для цього дуже важливо врахувати досвід виконаного проекту і внести відповідні зміни в організаційну структуру, організацію фінансування, логістику, планування проекту, розробити більш ефективний стиль управління і т.д.

Ви отримуєте:
- звіт
- фінансовий звіт
Made on
Tilda