корисні замітки
Закони України про авторське право і суміжні права


Як захистити власні права інтелектуальної власності
та не потрапити в халепу з чужими

Тема прав інтелектуальної власності є надзвичайно широкою для вивчення, тому в цій публікації ми ділимось лише основами.
Надсилайте свої запитання і ми обов'язково на них відповімо.
Закон України про авторське право і суміжні права - що треба знати громадським організаціям.

Ні для кого не секрет, що законодавство України не встигає адаптуватися до стрімкого розвитку науки і техніки. Попри це, відповісти на, здавалося б, непрості запитання, які стосуються, наприклад, закону України про авторське право і суміжні права, і задовольнити потреби високотехнологічного сьогодення часто можна керуючись наявним правовим інструментарієм.

Так, до Громадського Хабу за отриманням консультації з питань права інтелектуальної власності звернулися активісти Pixelated Realities – організації, яка, поміж іншим, займається розробкою 3D-моделей творів архітектури та скульптури, які або є об'єктами культурної спадщини, або мають певну культурну цінність, з метою фіксації їх матеріальної форми у електронному форматі. У контексті збереження та відновлення культурної спадщини це колосальна робота! Деякі з оцифрованих активістами об'єктів вже зруйновані, а на їхньому місці зведені нові будівлі. Ознайомитися з діяльністю Pixelated Realities та їх роботами можна на сайті.

У цьому дописі ми поділимося матеріалом, напрацьованим у відповідь на одне і, водночас, найбільш загальне, із поставлених Pixelated Realities запитань: як при створенні 3D-моделей споруд та скульптур уникнути порушення авторського права на них? Як такая діяльність стикається з Законом України про авторське право і суміжні права.

Загалом, такі 3D моделі є об'єктами авторського права. Таким чином, законодавством України гарантується захист особистих немайнових та майнових прав авторів творів (фізичних осіб, які своєю творчою працею створили твір), а також майнових прав інших суб'єктів авторського права – спадкоємців авторів та осіб, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права.

Варто згадати, що авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення і починає діяти від дня створення твору. Особисті немайнові права суб'єктів авторського права на Твори захищаються безстроково, а майнові, за загальним правилом, що підлягає застосуванню у даній конкретної ситуації – протягом усього життя автора і 70 років після його смерті.

Питання захисту прав інтелектуальної власності на об'єкти, відтворення яких у форматі 3D здійснює Pixelated Realities, є індивідуальним і відповідь на нього залежить від кожного конкретного об'єкта. Застосуванню підлягає загальне правило щодо строків охорони авторських прав, оскільки на такі об'єкти поширюється правовий режим об'єктів авторського права. Так, задля визначення моделі поведінки Pixelated Realities щодо відтворення певного об'єкта у форматі 3D необхідно виходити з того, чи підлягають авторські права на нього правовому захисту. Закінчення строку дії авторського права у зв'язку зі спливом 70 років після смерті автора тягне за собою перехід твору у суспільне надбання. Відповідно до ч. 2 ст. 30 ЗУ «Про авторське право і суміжні права», твори, які стали суспільним надбанням, можуть вільно, без виплати авторської винагороди, використовуватися будь-якою особою, за умови дотримання особистих немайнових прав автора. На практиці це означає, що будь-хто матиме змогу відтворювати об'єкт без отримання жодних дозволів за умови дотримання особистих немайнових прав автора. Законом передбачена можливість встановлення Кабінетом Міністрів України спеціальних відрахувань до фондів творчих спілок України за використання на території України творів, які стали суспільним надбанням, але така практика відсутня.

Отже, у кожному конкретному випадку варто визначити:

  • вік об'єкта;
  • втора об'єкта та можливого володільця майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт;
  • власника (утримувача) об'єкта.
Тут варто взяти до уваги, що власник (утримувач) об'єкта авторського права (його матеріальної форми – безпосередньо будівлі, скульптури тощо) може бути відмінним від володільця прав інтелектуальної власності на об'єкт. Наприклад, утримувачем певної скульптури, встановленої в публічному місці може бути відповідний підрозділ місцевої державної адміністрації, а володільцем особистих немайнових та майнових прав на неї – її автор.

У разі, якщо строк дії авторського права на певний об'єкт не сплив, то задля унеможливлення отримання претензій у зв'язку з порушенням авторських прав шляхом відтворення такого об'єкта необхідно отримати згоду автора об'єкта або володільця майнових прав інтелектуальної власності на об'єкт.

Визначення власника (утримувача) об'єкта є необхідним для забезпечення практичної можливості провести необхідну фото/відео зйомку об'єкта (у тому числі зйомку з використанням дронів, яка ще не отримала окремого правового регулювання в Україні). Так, якщо об'єкт перебуває у приватній власності, власник, навіть і не володіючи авторськими правами на об'єкт, може перешкоджати проведенню необхідних для відтворення дій без його згоди. Перебування ж об'єкта у комунальній чи державній власності навряд чи потребуватиме отримання такої згоди, окрім випадку неможливості вільно отримати доступ до об'єкта. Варто наголосити, що відносини із власником об'єкта (незалежно від форми власності), який не володіє авторськими правами на нього не підлягають регулюванню ЗУ «Про авторське право та суміжні права», а тому такий власник не має права на отримання жодної авторської винагороди за надання згоди на відтворення твору.

Сподіваємось, що цей матеріал стане Вам у нагоді. Найближчим часом очікуйте на наші відповіді на інші запитання Pixelated Realities з права інтелектуальної власності.

До зустрічі!

* Фото Pixelated Realities
Made on
Tilda